Нормативна база
ДССЗЗІ та МінЮст
Наказ № 50 «Про внесення змін до Правил посиленої сертифікації» Наказ № 99/166 «Про затвердження Технічних специфікацій форматів представлення базових об'єктів національної системи електронного цифрового підпису» Наказ № 93 від 16.05.2007 «Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації» Наказ № 114 від 12.06.2007 «Про затвердження Інструкції про порядок постачання і використання ключів до засобів криптографічного захисту інформації» Наказ № 141 від 20.07.2007 «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації» Наказ № 143 від 24.07.2007 «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису» Наказ № 8/216 від 26.01.2008 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності...» Наказ № 1236/5/453 від 20.08.2012 «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису» Наказ № 739 від 18.12.2012 «Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень» Наказ № 2782/5/689 від 27.12.2013 «Про затвердження вимог до алгоритмів, форматів та інтерфейсів, що реалізуються у засобах шифрування та надійних засобах електронного цифрового підпису» Наказ № 1886/5 11.11.2014 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання»